Uzaicinājums

Apvienoto Nāciju Narkotiku un noziedzības birojs (UNODC) ir uzsācis gatavošanos Narkotisko zāļu 57.komisijai (CND), kas norisināsies 2014.gada martā Vīnē, Austrijā. Paredzēts, ka neilgi pirms CND kārtējas sesijas, Vīnē tiks organizēts jauniešu forums, kurā aicināti piedalīties aktīvi jaunieši no visas pasaules un kuri iesaistījušies vai organizējuši veselības pasākumus un aktivitātes saistībā ar narkotisko vielu atkarības profilaksi. It īpaši tiek gaidīti jaunieši vecumā no 14 līdz 18 gadiem ar angļu valodas zināšanām.

Foruma mērķis ir organizēt diskusiju un ideju apmaiņu par to, kā labāk iesaistīt jauniešu narkotisko vielu atkarības profilaksē.

Paredzams, ka sākotnēji jaunieši tiks iesaistīti tiešsaistes diskusijās, kā rezultātā aktīvākie dalībnieki tiks uzaicināti uz jauniešu forumu Vīnē 2014.gada martā. Par ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanu UNODC lems vēlāk, ņemot vērā jaunieša ieguldījumu.

Īsu aprakstu par sevi, kurā iekļauta informācija par aktivitātēm narkotiku lietošanas vai citu atkarības vielu profilakses jomā, un rekomendāciju lūdzam elektroniski nosūtīt Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas ieviešanas nodaļas vecākajai referentei Agnesei Zīlei-Veisbergai (e-pasts: agnese.veisberga@iem.gov.lv; tālr.: 67219592) līdz š.g.30.oktobrim.

Sīkāk par Apvienoto Nāciju Narkotiku un Noziedzības birojs (UNODC) Narkotisko zāļu komisiju šeit:http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html?ref=menuside

Neliels ieskats par iepriekšējā gada jauniešu iniciatīvu pieejams šeit: http://www.unodc.org/unodc/en/prevention/youth-initiative-event.html