Biedrība „Latvijas Atkarības psihologu apvienība” un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar Socioloģisko pētījumu institūtu (SPI) projekta „Esi sakarīgs, neesi atkarīgs” ietvaros izveidojuši inovatīvu atkarību profilakses pasākumu vispārizglītojošo skolu 6. un 7. klašu skolēniem “Esi sakarīgs, neesi atkarīgs”. Laikā no šā gada septembra līdz decembrim organizatori nodrošinās pasākuma īstenošanu visos Latvijas reģionos, prioritāri aptverot Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla skolas.

Projekta mērķis ir sniegt pusaudžiem informāciju par jaunajām psihoaktīvajām vielām un to bīstamību, lai veidotu noraidošu attieksmi pret vielu lietošanu un palīdzētu veidot kritisku domāšanu un rīcību brīžos, kad dzīvē var nākties sastapties ar atkarību izraisošo vielu lietošanas situācijām.

Atkarību profilakses pasākums „Esi sakarīgs, neesi atkarīgs” ir 90 minūšu nodarbība, kuras ietvaros 45 minūtes paredzētas videolekcijas prezentācijai, kas ietver interaktīvu testu, īsu videospēli par atkarību tēmām. Videolekcijā ietverti sekojoši jautājumi: – atkarību veidi, jauno psihoaktīvo vielu ietekme uz organismu un psihi, jauno psihoaktīvo vielu lietošanas negatīvo seku atspoguļojums, lietošanas iemesli, vienaudžu spiediens u.c. Atlikušajās pasākuma 45 minūtēs paredzēta nodarbība, kurā audzinātājs, ņemot vērā īpaši izstrādāta informatīvā materiāla ieteikumus, novadīs diskusiju ar skolēniem, pārrunājot videomateriālā redzēto.

Skolas, kas vēlas, lai pasākums notiktu viņu skolā, tiek aicinātas pieteikties projektā, sūtot uz e-pastu atkaribas.psihologi@gmail.com. Katram skolas pārstāvim, kurš piedalīsies projektā, tiks nosūtīta elektroniskā adrese ar pieeju videolekcijai un metodiskajam materiālam. Lai video materiālu būtu iespējams noskatīties katram skolēnam, nodarbību nepieciešams organizēt skolas datorklasē, kur skolēns atrastos pie sava datora, svarīga arī pedagoga/ klases audzinātāja klātbūtne.

Projektu „Esi sakarīgs, neesi atkarīgs” pēc Slimību profilakses un kontroles centra pasūtījuma īsteno biedrība „Latvijas Atkarības psihologu apvienība” sadarbībā ar SIA “Socioloģisko pētījumu institūts”. Projektu finansē Slimību profilakses un kontroles centrs no valsts budžeta līdzekļiem”.