Pasākuma ietvaros tiks realizēts Latvijā inovatīvs profilakses pasākums – 90 minūšu nodarbība, kuras ietvaros paredzēta 45 minūšu videolekcijas prezentācija ar interaktīvu testu, īsa videospēle par atkarību tēmu un sekojošiem jautājumiem video diskusijas laikā. Videolekcija ietver tādus jautājumus, kā atkarību veidi, jauno psihoaktīvo vielu ietekme uz organismu un psihi, jauno psihoaktīvo vielu lietošanas negatīvo seku atspoguļojums, lietošanas iemesli, vienaudžu spiediens u.c.

Pēc videolekcijas plānota 45 minūšu nodarbība, kurā audzinātājs ar skolēniem pārrunās videomateriālā redzēto un pēc īpaši izstrādāta metodiskā materiāla novadīs diskusiju.

Katram skolas pārstāvim, kurš piedalīsies projektā, tiks nosūtīta elektroniskā adrese ar pieeju videolekcijai un metodiskajam materiālam. Lai video materiālu būtu iespējams noskatīties katram skolēnam, nodarbību nepieciešams organizēt skolas datorklasē, kur skolēns atrastos pie sava datora, svarīga arī pedagoga / klases audzinātāja klātbūtne.

Projektu finansē SPKC un tas tiek īstenots visos Latvijas reģionos no 2014. gada septembra līdz decembrim, prioritāri aptverot Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla skolas.

Aicinām pieteikties un piedalīties projektā sūtot pieteikumu uz e-pastu: atkaribas.psihologi@gmail.com vai zvanot uz tālruni 25125733.