Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) un Veselības ministrija sadarbībā ar biedrību „Latvijas Atkarības psihologu apvienība” ir izveidojuši un īstenojuši Latvijā inovatīvu atkarību profilakses projektu vispārizglītojošo skolu 6. un 7. klašu skolēniem “Esi sakarīgs, neesi atkarīgs” – videolekciju par jaunajām psihoaktīvajām vielām.

 Laika posmā no 2014. / 2015. mācību gada sākuma līdz decembrim organizatori nodrošinājuši pasākuma norisi 140 klašu grupās, aptverot 2833 skolēnu. 50 no kopskaitā 57 pasākuma norises skolām, ir Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla pašvaldību izglītības iestādes. Lielākā interese līdzdarboties projektā bijusi no Kurzemes reģiona skolām. Kurzemē pasākumi notikuši 20 Latgalē – 9 Pierīgā – 11, Rīgā – 6, Vidzemē – 5 un arī Zemgalē 6 izglītības iestādēs.

Biedrības „Latvijas Atkarības psihologu apvienība” valdes locekle, psiholoģe Aelita Vagale stāsta, ka „pedagogi, kas kopā ar skolēniem skatījās videolekciju un pēc tam diskutēja par psihoaktīvo vielu bīstamību, pozitīvi vērtē šādu informācijas pasniegšanas veidu. Lekcijā iekļautie interaktīvie elementi – spēles, testi un morāles dilemmas, ļauj skolēniem ne tikai iegūt informāciju, bet arī māca kritiski domāt un pieņemt lēmumus. Patīkami pārsteidza dažu sociālo zinību pedagogu sniegtā informācija, ka vairāki skolēni videolekciju bija skatījušies kopā ar vecākiem ģimenēs.”

Projekta “Esi sakarīgs, neesi atkarīgs” mērķis bija sniegt pusaudžiem informāciju par jaunajām psihoaktīvajām vielām un to bīstamību, lai iegūtās zināšanas veidotu noraidošu attieksmi pret vielu lietošanu.

Atkarību profilakses pasākums „Esi sakarīgs, neesi atkarīgs” ir 90 minūšu nodarbība, kuras ietvaros 45 minūtes paredzētas videolekcijas prezentācijai, kas ietver interaktīvu testu, īsu video formāta spēli par atkarību tēmām. Izglītojošajā videolekcijā ietverti šādi jautājumi: atkarību veidi, jauno psihoaktīvo vielu ietekme uz organismu un psihi, jauno psihoaktīvo vielu lietošanas negatīvo seku atspoguļojums, lietošanas iemesli, vienaudžu spiediens u.c. Pēc videolekcijas noskatīšanās skolēniem paredzēta nodarbība, kurā pedagogs, izmantojot organizatoru sagatavota informatīvā materiāla ieteikumus, novada diskusiju ar skolēniem, pārrunājot videomateriālā redzēto.

Projektu „Esi sakarīgs, neesi atkarīgs” īstenoja Slimību profilakses un kontroles centrs un Veselības ministrija sadarbībā ar biedrību „Latvijas Atkarības psihologu apvienība”.