2022. gada augustā pirmo reizi Latvijā ir īstenots trīs dienu meža terapijas un izziņas pasākums bērniem, kurā pulcējās 21 dalībnieks no visas Latvijas. Projekts tika īstenots, sadarbojoties fondam “Tavs Atbalsts” un Latvijas Atkarības psihologu apvienības speciālistēm – meža terapijas praktiķi Ingu Dreimani un meža terapijas pavadoni Sandru Rubeni, iekļaujot meža terapijas metodiku un zinātnisko pamatojumu, kā arī sadarbību ar vides zinātnes speciālistiem.

Iespēja bērniem būt dabā ir īpaši nozīmīga bērnu fiziskajai un psihoemocionālajai attīstībai. Apkārtējās vides izzināšana, sajušana, pētīšana un vērošana visdažādākajos veidos, dauzīšanās, spēlēšanās un priecāšanās, klusuma izjušana dabā dod iespēju attīstīt fizisku ķermeņa pārvaldību, kustību koordināciju un precizitāti, kā arī uzmanības noturību un precizitāti, stresa pārvaldību, radošumu, vērību un pacietību, iejūtīgu un saudzīgu attieksmi pret sevi un apkārtējiem.

Meža terapija ir strukturēta metode, kas nebūt nav domāta tikai cietušajiem un vajadzības alkstošajiem, tā ir  zinātnē balstīta metode, kas veicina un nostiprina:

 • zināšanas un prasmes par dabu, tajā notiekošajiem procesiem, un to, kā tie ietekmē cilvēkus un savstarpēji viens otru;
 • cilvēka psihoemocionālo attīstību un veselību, tai skaitā palīdzot samazināt stresa radīto ietekmi gan bērniem un pusaudžiem, gan pieaugušajiem;
 • cilvēka un dabas mijiedarbību, attīstot cilvēka pašregulācijas prasmes, saikni un piederību vietai, kopienai;
 • dabas un cilvēka kā vienotas sistēmas labklājību, jo veselā dabā arī cilvēkam ir iespējams justies un dzīvot veselākam.

Trīs dienu laikā piedzīvotais kopā ar bērniem, precīzi atgādina, kas tieši bērniem ir vajadzīgs un ņemams vērā:

 1. bērniem un pusaudžiem neatkarīgi no vecuma,  ir svarīgi pētīt un izjust ar visām maņām, gan redzi un dzirdi, gan tausti un garšu, gan smaržu un emocionāli.  Reizēm tam vajag tikvien kā vienu kvadrātmetru zemes un lupu;
 2. vides un sevis izziņai ir jānotiek pakāpeniski, soli pa solim – pievēršot uzmanību nelielam informācijas apjomam vai vienam aspektam;
 3. gūtās zināšanas un prasmes ir svarīgi izmēģināt un pārbaudīt pašiem pēc iespējas tūlīt nevis kaut kad tālā nākotnē;
 4. izziņas un mācīšanās process ir nebeidzams un pārsteigumu pilns, īpaši tad, ja ļauj piedzīvot aizrautību, gandarījumu, pateicību un prieku;
 5. lai cik ļoti mēs pieaugušie gribētu mācīt, bērniem un pusaudžiem ir vajadzīgi citi bērni un pusaudži, laiks un iespēja būt kopā, atrast kopīgo un pieņemt atšķirīgo;
 6. bērni un pusaudži labprāt ievēro noteikumus un pašregulāciju, īpaši tad, ja netiek steidzināti un piespiesti;
 7. bērni un pusaudži līdzīgi kā dzīvnieki ņem tik, cik vienā mirklī spēj paņemt, līdz ar to mums pieaugušajiem ir jāatceras ieraudzīt mirklis, kad bērniem un pusaudžiem pietiek.

Cilvēks ir dabas daļa un daba ir cilvēka mājas. Bērna balss ir dabas balss, to dzirdot mēs dzirdam sev