Biedrība “Latvijas Atkarības psihologu apvienība” (LAPA) laika posmā no 2021. gada jūlija līdz 2022. gada martam izstrādājusi resocializācijas programmu ““Zinu, varu daru: ceļvedis uz miera ostu”. Apjomīgā programma būs materiāls ieslodzījuma vietu speciālistiem darbam ar vardarbības cietušām personām, kas atrodas ieslodzījumā . Programma izstrādāta pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes pasūtījuma. Programmas autores ir klīniskās psiholoģes Inga Dreimane un Lauma Tīsa. Programmas autores arī apmācījušas divas Ieslodzījuma vietu pārvaldes speciālistu grupas darbam ar programmu

Šeit Ieslodzījuma vietu pārvaldes 21.02.2022. rīkotās konferences “Varmākas transformācija. No varmākas par upuri un otrādi” ieraksts, kurā no 00:55:00 – 01:34 :00 minūtes (prezentācija) un no 6:07:00 līdz beigām (meistarklase) Inga Dreimane prezentē tapušo programmas ideju un konceptu.