2021. gada rudenī biedrība “Latvijas Atkarības psihologu apvienība” pēc Rīgas domes Labklājības departamenta pasūtījuma izstrādāja atkarības profilakses programmu meitenēm. Programma paredzēta darbam ar meitenēm vecumā no 13 līdz 15 gadiem. Tās mērķis ir informēt, izglītot un mazināt alkohola prevalenci jaunu meiteņu vidū, kā arī novērst eksperimentālu lietošanu.

Resurss izstrādāts, reaģējot uz satraucošām alkohola lietošanas tendencēm, kas rāda pieaugošu alkohola lietošanu pusaudžu meiteņu vidū.

Programmu veido 10 praktiskas nodarbības, kurās uzmanība pievērsta dziļākas izpratnes veidošanai un dzīves prasmju veicināšanai par pusaudžu vecumposmu, jūtu un emociju pasauli, sevis pasniegšanas etiķeti, savstarpējām attiecībām un konfliktu risināšanu, savu robežu apzināšanos un prasmi pateikt “Nē”, kā arī atkarības veidošanos, alkohola lietošanas sekām, medijpratību un alkoholu, iekšējiem un ārējiem atbalsta un palīdzības resursiem.