Ar 2021. gada 6. oktobri uzsākam bezmaksas tiešsaistes lekciju ciklu par cilvēka iekšējo resursu stiprināšanu savas emocionālās labsajūtas veicināšanai. Lekciju cikls notiek sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu.

Ceļš uz savu iekšējo resursu apzināšanos ir ceļš pie sevis – pie sevis pieņemšanas, pie veselīga pašvērtējuma un pašizaugsmes. Šie vērtīgie sevis atklājumi un apzināšanās ļauj saglabāt līdzsvaru un noteikt robežas dažādu ārējo faktoru ietekmē. Tas ir arī ceļš uz zināšanām un prasmēm – kā savus resursus stiprināt un izmantot jēgpilni, sastopoties ar dažādiem ikdienas izaicinājumiem.  

Lekciju ciklā ietvertas lekcijas par šādām tēmām:

  • Iekšējos resursus meklējot.
  • Iekšējie resursi: izvēlēties patiesi svarīgāko.
  • Iekšējie resursi: nepazaudēt un noturēt.

Katra nākamā lekcija veltīta pēctecīgai iekšējo resursu atrašanai un stiprināšanai – soli pa solim, lai pēc tēmu noklausīšanās un izpildot arī praktiskos vingrinājumus lekciju cikla noslēgumā, dalībnieki gūtu priekšstatu par dzīves kvalitātes saistību ar pašregulācijas un pašefektivitātes spēju.

Lekciju ciklu vadīs klīniskā psiholoģe, Mg.Psych. Inga Dreimane.

Kopumā līdz 2022. gada decembrim notiks desmit lekciju cikli. Informācija un reģistrācija par aktuālo, atvērto lekciju ciklu pieejama biedrības Facebook kontā.