“Sajūta, ka vairs nekontrolēju savu dzīvi”, “mani centieni viņu izmainīt ir bezcerīgi”, “likās viss pēc tās reizes kļuva labāk, bet atkal” – šīs ir tikai dažas no domām un frāzēm, kas pārņem, atkārtojas, šķietami atrisinās un atkal virpuļo no jauna, ja esi līdzatkarības neredzamajās važās.

Līdzatkarība ir bagāts domu un emociju virpulis, kurš izpaužas attieksmē pret sevi, sava darba novērtējumu un attiecībām ar citiem. Līdzatkarība ierobežo cilvēka iespējas piepildīt savus sapņus, just gandarījumu par sevi, veidot emocionāli tuvas un bagātinošas attiecības, noticēt pārmaiņām un savam potenciālam.

2021. gada 28. septembrī plkst 18.00 – 19.30 aicinām uz tiešsaistes lekciju “Neredzamās važas jeb kā atpazīt līdzatkarību”. Lektore – klīniskā psiholoģe, Mg.psych. Inga Dreimane.

Lekcijā:
– Kas īsti ir līdzatkarība?
– Kurus cilvēkus līdzatkarība skar un kādēļ.
– Kas ir līdzatkarības trīsstūris.
– Kā tikt ārpus līdzatkarības trīsstūra un vairs tajā nenonākt.

Reģistrācijas anketa: https://forms.gle/sKAMTFCQ2Mw3mU8m9. Lekcija notiks platformā Zoom. Piekļuves saite lekcijai pēc dalības apmaksas tiks nosūtīta uz Jūsu e-pastu,


Dalības maksa: 21,00 EUR (summā ietverts 21% PVN). Rēķins par dalību kursā tiks nosūtīts uz Jūsu reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.