Autore: klīniskā psiholoģe, Mg. psych. Inga Dreimane

Pašdisciplīna ir rūpes par sevi. Ne darbiem, statusu, atzinību vai sasniegumiem. Tās ir godīgas, atklātas, reizēm skarbas, tomēr vienmēr patiesas rūpes par sevi.

Pašdisciplīnas centrā es tu. Ne darbs, ne statuss, sasniegumi vai atzinība. Centrā ir tava balss, tava spēja to sadzirdēt, tava spēja to izvēlēties, tava spēja tai sekot.

Ap tevi kā centru ir komforta zona. Tajā ir tava prasme ļauties savai balsij, prasme sadzirdēt sevi un prasme izvēlēties sevi. Ejot kur citur, tavs centrs iet ar tevi, tava komforta zona seko tavam centram, seko tev.

Centrs nekad nenāks pie tevis, tev ir jādodas pie tā. Tomēr – tiklīdz būsi nokļuvis savā centrā, tas gandrīz nekad vairs tevi neatstās. Gandrīz? Jā. Vienmēr pastāv iespēja aiziet no sava centra, aiziet no sevis un pazaudēt sevi. Bet vienmēr var atkal atgriezties un doties tālāk kopā ar savu centru. Vienmēr.